Herroepingsrecht

Herroepingsrecht formulier LOOK4GOODS.NL
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
LOOK4GOODS.NL
Milanenhorst 96
2317CH LEIDEN

Email: info@look4goods.nl

Meezenden: herroepingsrecht formulier en kopie aankoopfactuur of bewijs hiervan.

Zonder de formulieren/documenten worden retourgoederen niet in behandeling genomen en het product moet binnen 14 dg bij ons binnen zijn.

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 


— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

 

— Bestelnummer :

 

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 


— Naam/Namen consument(en) en Adres

 


— IBAN Rekeningnummer:

 


— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 


— Datum(DD-MM-YYYY): 

 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is